گالری ویدئو

دره نوردی در یخ :

 


 

معرفی چادر کوهنوردی فرینو :


 

جهرم
(°C)٢٠
وزش باد آرام
فشار (in)٢٧.٣٢
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت (in)٢٧.٣٢