گالری ویدئو

دره نوردی در یخ :

 


 

معرفی چادر کوهنوردی فرینو :


 

جهرم
(°C)٢٣
وزش باد آرام
فشار (in)٢٧.٠۵
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت (in)٢٧.٠۵