گالری ویدئو

دره نوردی در یخ :

 


 

معرفی چادر کوهنوردی فرینو :


 

جهرم
(°C)٢٢
وزش باد (mph)۵
فشار (in)٢٧.١۵
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 2-Low
رطوبت (in)٢٧.١۵