گالری تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک نمایید .

جهرم
(°C)٢٠
وزش باد آرام
فشار (in)٢٧.٣٢
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت (in)٢٧.٣٢