تماس با ما

رئیس گروه :محمود خواج زاده

مسئول فنی گروه :محمود ناظری

آدرس پست الکترونیک :niknam8896@yahoo.com

تلفن همراه :
۰۹۱۷۱۹۱۳۲۶۶

 

 

ارسال نظرات و پیشنهادات

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

جهرم
(°C)٢٠
وزش باد آرام
فشار (in)٢٧.٣٢
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت (in)٢٧.٣٢